Spotpris El
67,99
SE1
2022.09-13
67,99
SE2
2022.09-13
70,24
SE3
2022.09-13
70,24
SE4
2022.09-13

Lägsta elpris just nu

278.18 öre/kwh
Elbyte
2022.09-13
Jämför elpriser här

Dagens spotpris på el

78,39 öre/kWh
SE1 Luleå
Imorgon: öre/kWh
78,39 öre/kWh
SE2 Sundsvall
Imorgon: öre/kwh
78,43 öre/kWh
SE3 Stockholm
Imorgon: öre/kwh
78,43 öre/kWh
SE4 Malmö
Imorgon: öre/kwh

Spotpris på el (Nord Pools elpris)Dagens spotpris på el

Dagens elpris

Många ställer sig frågan vad är elpriset idag? Det enkla svaret är att det finns ett timpris på el här och nu men det finns också ett genomsnittspris på el som är större sannolikhet att ditt elpris är baserat på. Läs vidare här så ska vi reda ut detta på ett pedagogiskt sätt så att du vet allt du behöver om elpriset på några på minuters läsande. Spotpris på timme

Detta är elpriset så som elbolagen får köpa in det för i realtid. Detta innebär att just den timmen så kostar elen en viss summa här och nu. Det är vad elbolag också kallar att köpa el till inköpspris. Det de elbolagen gör (främst Tibber och Greenely) är att de sluter avtal med någon som producerar el och kan sälja detta el spotpris till dig direkt. Så baserat på vad priset är just den timmen får du också det som spotpris el. För detta så brukar de ta betalt i månadsavgift och så är tanken att de ska tjäna pengar på kringprodukter som laddboxar och smarta lösningar i hemmet.

Rörligt spotpris (genomsnittspris på el)

Detta spotpris är en sammanslagning av genomsnittspriset för hela månaden. Så man kör då ett genomsnitt av alla de timmar och timmar du då hade möjlighet att köpa till realpriset om du hade timavtal. Ett rörligt elavtal har därmed fördelen att det blir lika billigt under hela månaden. Men de timmar / dagar då elpriset

Vilket spotpris ska man välja

Efter att noga ha följt elpriset utveckling under flera år så kan man tydligt se att det är större svängningar på spotpriset under vinterhalvåret och även under denna period vi är i nu där vi ställer om till grön energi. Varför är det då sådana svängningar? Det har att göra med att kärnkraft stod för väldigt tillförlitlig el som man kunde vrida upp och ned produktionen på utifrån efterfrågan. Elnäten har ett ansvar att alltid förse med el så om det produceras dåligt med grön energi just den stunden och vi inte har lika mycket kärnkraftverk att slå på som förr så blir elpriset högre. Detta är en enkel ekvation som tom våra politiker ibland missar. Det är inget som helst fel med att slå om till grön energi men man ska vara ärliga med konsekvenserna. Att göra drastisk omställning kan också vara ett sätt att tvinga elproducenterna att satsa på innovation och utveckling av stabila gröna sätt att producera el. Man kan exempelvis se en stor exponentiell tillväxttakt i lagringskapacitet för solceller.

Vem bestämmer spotpriset

Det är ett antal elbolag som producerar den mesta elen i Sverige (Fortum, E.ON, Skellefteå Kraft och Vattenfall). I och med att det inte är lika stor konkurrens på elproduktionen så kan de sätta priserna utifrån vad de tycker att de kan få betalt. Många anklagar elbolagen för att driva upp priserna och sätt till vinsterna framförallt elproducenterna gör så kan man tycka att de har delvis rätt. Men många som säljer el producerar den inte själva och då får de ett spotpris på el att jobba med som inte alltid är så enkelt att pressa. Det är dessa elhandelsbolag som ofta gör en förlust på dig som kund till en början när de erbjuder kampanjer. Elproducenterna däremot rabatterar inte sitt elpris för att få elhandelsbolagen som kunder. Då det finns 150 elhandelsbolag på ett ungefär saknar det inte elbolag att sälja el till. För att ställa krav som konsument av el ska du försöka påverka hela ledet från elproduktion till att elen kommer hem till dig. Se till att ha koll på elpriset idag och framåt samt sätt dig in i hur allt funkar. Betala inte extra för elen från elhandelsbolaget, det tvingar dem att köpa elen till bättre priser av producenterna.

Prognos spotpriset 2022

Spotpriset på el förutspår vi kommer ligga på en högre nivå än 2021 under våren. Att vi är nere på nivåer mot 50 öre/kWh under sommaren (genomsnitt på hela landet) är inte en omöjlighet. Baserat på förbättringar i effektivisering av grön energi och elnät så hoppas vi på att tillväxten inte är lika stor som mellan 2020 och 2021. Det är dock att förutspå att elpriset kommer närma sig resten av EU marknaden och nå flera kronor vintern 2022.

Prognos spotpriset 2023

Under 2023 så kan satsningarna på förnybar el ge resultat, lagringskapaciteten på vattentankar för vattenkraft växer och elpriset rusar inte iväg utan stabiliserar sig på en nivå som är dyrare än innan 2020 men som inte drar iväg upp mot 10 kr / kWh. Läs om jämför elavtal

SpotprisEl.se 2022